Szukaj

Kalendarium

Czerwiec 2019
pn wt śr cz pt so nd
poprzedninastępny
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Film

Ministerstwa i urzędy państwowe

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani Wiceprezesi Rady Ministrów oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Prezes oraz Wiceprezesi Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra lub przewodniczącego komitetu (art. 147 Konstytucji).
Organizację i tryb pracy Rady Ministrów reguluje Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
Obecnie, w rządzie Donalda Tuska, jest 17 ministerstw.
źródło : http://www.sejm.gov.pl/linki/linki.html

Ministerstwa i urzędy państwowe

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
http://www.menis.gov.pl/

MINISTERSTWO FINANSÓW
http://www.mf.gov.pl/aktualnosci/index.php

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
http://www.mgip.gov.pl/

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
http://www.mi.gov.pl/

MINISTERSTWO KULTURY
http://www.mk.gov.pl/

MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI
http://www.mnii.gov.pl/

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
http://www.mon.gov.pl/

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
http://www.mps.gov.pl/

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
http://www.minrol.gov.pl/

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
http://www.mst.gov.pl/

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI RP
http://www.mswia.gov.pl/

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
http://www.msz.gov.pl/

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
http://www.ms.gov.pl/

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
http://www.mos.gov.pl/

MINISTERSTWO ZDROWIA
http://www.mzios.gov.pl/

Inne :
Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl/

Naczelna Izba Lekarska
http://www.nil.org.pl/xml/index

Polska w UE
http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Parlamentaryzmu
http://ptpp.sejm.gov.pl/pl/wstep/

Publiczne Służby Zatrudnienia
http://www.psz.praca.gov.pl/

Rada Ochrony Pracy
http://rop.sejm.gov.pl/

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej
http://www.brukselaeu.polemb.net/

Inne Urzędy i instytucje państwowe :
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rezerw Materiałowych
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Wywiadu
Archiwa Państwowe
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Ochrony Rządu
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centrum Informacji Europejskiej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Statystyczny
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Instytut Energii Atomowej
Instytut Pamięci Narodowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Naczelny Sąd Administracyjny
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Agencja Atomistyki
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Akademia Nauk
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Prezydent RP
Rada do Spraw Uchodźców
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Rządowe Centrum Legislacji
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sąd Najwyższy RP
Senat RP
Służba Więzienna
Straż Graniczna RP
Trybunał Konstytucyjny RP
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Patentowy
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Zamówień Publicznych
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wyższy Urząd Górniczy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Premiera
http://www.premier.gov.pl/rzad/

 
data ostatniej modyfikacji: 10.08.2011, 12:00

Komentarze do strony

Na razie nikt nie dodał jeszcze komentarza. Bądź pierwszą osobą która pozostawi tutaj komentarz.


Napisz komentarz

Wypełnij wszystkie pola.


Trwa ładowanie...